tin tức hoạt động

Đảng uỷ Tập đoàn Sao Mai: tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)
[ Cập nhật vào ngày (07/08/2018) ] - [ Số lần xem: 3233 ]

Đảng uỷ Tập đoàn Sao Mai: tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)


Chiều ngày 4/8, tại Hội trường Tập đoàn Sao Mai, Đảng uỷ Tập đoàn Sao Mai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Đến dự có đồng chí Võ Thành Lợi – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Quang –  Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Sao Mai cùng 150 đảng viên Đảng bộ của Tập đoàn.


Quang cảnh buổi lễ


Tại Hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được nghe đồng chí Võ Thành Lợi – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp giới thiệu những nội dung chính diễn biến của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (XII). Trong đó, 3 nghị quyết quan trọng được thông qua bao gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Võ Thành Lợi – Phó Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp giới thiệu những nội dung chính diễn biến của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII


Qua việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng  (khoá XII), giúp các đảng viên Tập đoàn Sao Mai nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về việc xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội và tiền lương đảm bảo cuộc sống cho cán bộ, người lao động; Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt, nghiêm khắc xử lý các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả,…

 
Thành NhânRadDatePicker

Liên hệ với chúng tôi

Công ty thành viên

DỰ ÁN

Nhập email để nhận bài viết mới nhất từ Sao Mai An Giang
Đăng ký ngay