Aggregate awards by year

Đã có thành tích đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty CP Tập đoàn Sao Mai

Đã có thành tích trong hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh 2016

Công nhận Danh hiệu "Doanh nghiệp văn hóa" 2 năm liền 2015 - 2016

"Đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua doanh nghiệp ngoài Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang năm 2016"

"Doanh nghiệp xuất sắc" Đã có thành tích xuất sắc, góp phần phát triển KT-XH tỉnh An Giang năm 2015 - 2016.

Là “Doanh nghiệp tiêu biểu khu vực đồng bằng Sông Cửu Long’ năm 2017

Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017

Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2017

Contact us

PROJECT

Enter email to receive latest news from Sao Mai An Giang
Subscribe now